Jamboreet i Amerika har visat sig mycket populärt. Speciellt Europas scouter har aktiverat sig och nu ser det verkligen ut som att det kommer att lägerområdets kapacitet håller på att nå sina gränser. Just nu är kvoten för den finska kontingenten 700 scouter. I skrivande stund har vi redan över 600 anmälda. Endast under förra veckan fick vi in över 100 nya anmälningar och takten bara ökar. Om du vill garantera dig själv en plats i den finska kontingenten, så lönar det sig att vänta till vändagen. Gå ut med en kompis på kakao på vändagen men gå in och anmäl dig till jamboreet redan nu. 

Hjälp, vad händer nu? 

Om det skulle vara upp till vår kontingent så skulle vi såklart ta dig med ombord på jamboreeflyget. Det slutgiltiga anmälningskvoten bestämmer dock arrangörerna. Därför kan vi inte garantera att alla får plats. Vi gör vårt yttersta för att möjliggöra jamboreet för så många som möjligt. Redan har vi kontaktat andra sidan atlanten för att höja på vår kvot.  

Även om du inte skulle vara bland de 700 först anmälda, är inte spelet slut. Anmäl dig ändå i kuksa och till den amerikanska organisationen. Estat kan du skaffa först senare om det visar sig att du trots allt får åka med. Ingen räkning skickas åt deltagare som hamnar på väntelistan, förrän det blir säkert att deltagaren får åka med på jamboreet.  

Och nej, det här är inget PR-trick även om vi så önskar att det varit det. Håll tummarna uppe för att vi skulle få fler platser åt den finska kontingenten.