Eri mediat ovat tänään kertoneet, että yksi jamboreen vastuullisista järjestäjistä, Boy Scouts of America (BSA) on hakenut velkojainsuojaa valmistautuessaan sitä vastaan nostettuihin oikeusjuttuihin.

Tällä hetkellä ei ole mitään syytä olettaa, että BSA:n nykyisillä toimilla olisi vaikutusta jamboreen järjestelyihin ja toteutumiseen vuonna 2019. BSA on yksi jamboreen kolmesta vastuullisesta järjestäjästä yhdessä Kanadan (Scouts Canada) ja Meksikon (Associatión de Scouts de México) partiolaisten kanssa. Jamboree on kuitenkin WOSM:in (World Organization of the Scout Movement) tapahtuma ja toteutetaan WOSM:n toimeksiannosta.

Suomen joukkue seuraa tilannetta ja tiedottaa mahdollisista uusista käänteistä. Tällä hetkellä ei kuitenkaan ole mitään syytä olettaa, että jamboreen toteutuminen olisi uhattuna.

Lisää aiheesta BSA:n aiheesta julkaisemassa tiedotteessa.