Muutakin kuin kiertomatka jenkkilään

Helsinki-Vantaan lentokentällä nähdään heinäkuussa 2019 ja lennetään partiohuivit kaulassa Yhdysvaltoihin. Siellä sitten osallistutaan suomalaiset partiolaiset keskenämme. Ja koska meitä on niin paljon, niin ei juuri tarvitse olla muiden kanssa tekemisissä… Niinkö? No ei todellakaan!

Suomalaisten partiolaisten jamboreematkalla on asetettu Suomen Partiolaisten strategian mukaiset tavoitteet. Kaikkea tätä hienoa partiomaisuutta suunnitellaan ja toteutetaankin jo nyt, puolitoista vuotta ennen leiriä, ja koko projekti nojaa partion arvioihin ja kasvatustavoitteisiin. Mutta mitä se käytännössä tarkoittaa?

Tullaan tutuiksi

Kaikki leiriläisikäiset pääsevät tutustumaan omaan leirilippukuntaansa ennakkotapaamisissa ennen jamboreeta. Ennakkotapaamisissa valmistaudutaan yhdessä jamboreematkaan, suunnitellaan omia yhteisiä jamboreejuttuja ja tutustutaan siihen tulevan matkakohteen kulttuuriin ja tapoihin. Samalla leiriläiset miettivät myös, millä tavalla me edustamme Suomea ja suomalaista partiota jamboreella.

Vastuullisia leirilippukunnanjohtajia on valittu nyt jo lukuisia ja rekry on edelleen auki. Leirilippukunnanjohtajia on jokaisella leirilippukunnalla neljä, ja heidät koulutetaan seuraavan vuoden aikana omaan pestiinsä.

Kaikki yhtä tärkeitä

Jamboree on leiriläisikäisillä unohtumaton kv-partiokokemus, johon voi palata muistoissaan ja mukana olleiden partioystävien kanssa vielä vuosikymmentenkin jälkeen. Leirilippukunnat tapaavat ja tutustuvat ennakkoon, mutta niin tekevät myös IST:it, eli jamboreen kansainvälisiin palveluleiriläistehtäviin ilmoittautuvat leiriläiset. Suomen joukkueen yksi tärkeimmistä tavoitteista on, että kaikki kokevat kuuluvansa Suomen joukkueeseen ja olevansa yhtä tärkeitä. 

Toimiminen osana kansainvälistä tiimiä ainoana suomalaisena voi olla aika jännittävä ajatus. Huolissaan ei kuitenkaan tarvitse olla, sillä kansainvälisessäkin tiimissä olevat saavat tukea ja koulutusta jo Suomessa, vaikka varsinaiseen pestiin saakin koulutuksensa leiriorganisaatiolta. IST:it ovat oman pestinsä lisäksi Suomen joukkueen näkökulmasta äärimmäisen tärkeä voimavara, jotka nähdään vastuullisina partiojohtajina ja leirijoukkueen jäseninä.

Polku kansainvälistymiseen

Koska jamboree on kiistatta maailman suurin ja kansainvälisin partiotapahtuma, tarjoaa se suorastaan ehtymättömästi mahdollisuuksia tutustua avoimin mielin eri kulttuureihin, uskontoihin, aatteisiin ja maailmankatsomuksiin. Samalla se tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden tarkastella suomalaisuutta muiden kansallisuuksien silmin.

Voisi sanoa, että Rakentaa ystävyyttä yli rajojen -ihannetta on suorastaan mahdotonta olla noudattamatta. Samalla kasvaa jokaisen osallistujan, niin leiriläisen IST:n kuin johtajankin rohkeus toimia kansainvälisessä ympäristössä. Yhteinen kieli ei ole edellytys sille, että koetaan ja opitaan yhdessä.