Olemme jo aikaisemmin esitelleet Varainhankintaosaaja-merkin, jonka saamiseen moni jamboreelähtijä on jo oletettavasti tässä vaiheessa projektia oikeutettu. Nyt meidän on ilo esitellä joukko muita osaamismerkkejä, jotka ovat kuin suoraan jamboreelähtijälle tarkoitettuja!

  • Ryhmän johtajana leirillä osaamismerkki 
  • Ohjaajana leirillä osaamismerkki  
  • Varainhankintaosaajan osaamismerkki  
  • Retkikokin osaamismerkki 
  • International Experience Badge 

Kuten nimistäkin näkee, osaa merkeistä voivat hakea vain johtajatehtävissä tai muissa vastuutehtävissä leirillä olevat. IST:it ja leirilippukunnanjohtajat voivat tarkastella merkkien suorituskriteerejä, ja verrata niitä omaan vastuutehtäväänsä jamboreella sekä toki aiempaan hankittuun osaamiseen.

International Experience Badge ja Varainhankintaosaaja sopivat kaikille. International Experience Badge on aivan uuden uutukainen merkki, joka on suunniteltu juuri jamboreeta silmällä pitäen. Toki merkkiä voivat jatkossa hakea muihin kv-partiotapahtumiin osallistuvat, mutta nyt merkki on jaossa ensimmäistä kertaa. Retkikokki on erityisesti leiriläisten ulottuvilla, jotka huolehtivat kiertävissä vuoroissa oman leirilippukuntansa muonituksesta. IST:it syövät työntekijöille tarkoitetuissa ruokailuteltoissa.

Kertauksena vielä, mistä osaamismerkeissä oikein on kyse: Partiossa myönnettävät osaamismerkit todentavat sellaisia partiossa saatuja taitoja, joille on käyttöä työmaailmassa tai opiskellessa. Osaamismerkkien avulla on mahdollista tehdä näkyväksi myös sellaista partiossa hankittua osaamista, jota on muuten vaikea osoittaa tai josta ei saa muunlaista todistusta. Lisää tietoa osaamismerkeistä löytyy SP:n sivuilta.

Osaamismerkkiä voi hakea itselleen sähköisellä hakemuksella. Jokaiselle merkille on oma hakemuksensa. International Experience Badgen kohdalla kannattaa erityisesti korostaa jamboreella saatua kansainvälistä osaamista ja kansainvälistymiskokemuksen ainutlaatuisuutta.

Yllä listatut osaamismerkit ovat sähköisiä. Sähköinen osaamismerkki tuo esiin tietoja, taitoja ja osaamista, joita hakija on saavuttanut. Sähköisen osaamismerkin voi esimerkiksi liittää osaksi omaa CV:tään. Osaamismerkki on erinomainen keino havainnollistaa partiossa hankittua tietotaitoa.