Rekrytointi

Unlock a New World

IST-ikäiset (18+) huomio!

Lähde mukaan johtamaan kansainvälistä partiomatkaa! Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry järjestää leirimatkan maailmanjamboreelle Pohjois-Amerikkaan kesällä 2019. Leirille odotetaan yli 40 000 partiolaista 150 maasta. Suomesta lähdetään matkaan isolla joukkueella. Jamboreen kohderyhmänä ovat kaikki yli 14-vuotiaat partiolaiset. Luvassa on sekä tekijöille että osallistujille ainutlaatuinen kansainvälinen partiokokemus.

Tutustu avoinna oleviin pesteihin ja ota yhteyttä pestivastaavaan. Jos mikään avoinna olevista pesteistä ei tunnu omalta, älä huoli, sillä käynnissä on vasta ensimmäinen rekrytointikierros ja uusi pestejä aukeaa hakuun myöhemmin!

 

Johtoryhmä

Resurssipäällikkö

Tule mukaan tekemään jamboree-projektia - ja johtamaan ison projektin taloutta! Jos eurot pysyvät hyppysissäsi ja sinulla on kokemusta suurienkin projektien hankintaprosesseista, hae Suomen joukkueen resurssipäälliköksi!

Pestin päävastuut:

 • Projektin talouden suunnittelu ja toteutuksen johtaminen
 • Mahdollisen stipendijärjestelmän luominen
 • Joukkueen yhteisen kaluston ja varusteiden hankintojen suunnittelusta ja toteutuksen johtamisesta
 • Projektin tavoitteiden, projektisuunnitelman sekä budjetin laatiminen yhdessä muun johtoryhmän kanssa.
 • Päällikkö vastaa kontrollerin rekrytoimisesta ja muiden yhdessä sovittavien tekijöiden rekrytoimisesta omalle sektorilleen (CMT:n jäsenet)

 

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus:

 • Vahvaa talousosaamista. Kokemusta suurten budjettien hallinnasta (projektin budjetin suuruusluokka miljoonia euroja)
 • Osaamista hankintaprosesseista
 • Eduksi katsotaan alan koulutus tai työkokemus taloudesta
 • Ymmärrystä suurista kokonaisuuksista
 • Organisointikykyä ja johtamistaitoja
 • Kykyä ottaa vastuuta ja omistajuutta projektista
 • Kykyä työskennellä monikulttuurisessa ympäristössä
 • Eduksi katsotaan analytiikka ja IT-taidot
 • Sujuvaa englannin kielen taitoa (suullinen/kirjallinen)

Pestissä pääsee oppimaan:

 • Projektiosaamista, suuren projektin resurssijohtamista
 • Yhteistyötaitoja ja ihmisten johtamista
 • Kansainvälisessä partioympäristössä toimimista

Pestin pituus: 2017-2019

Pestin vaatima ajankäyttö: Pesti vaatii aikaa viikoittain ja kiireisimpänä aikana varmasti päivittäin, eikä yhtä aikaa kannata olla muita isoja pestejä. Pesti alkaa heti ja vaatii heti alussa merkittävää ajankäyttöä.

Pestauksesta vastaa Suomen jamboreejoukkueen johtajapari Juho Keitaanniemi (050 328 0037) ja Anne Salmela (050 379 4679), etunimi.sukunimi@partio.fi.

Osallistujat

Leirilippukunnanjohtaja (LLPKJ) 

Leirilippukunta on 36 leiriläisen muodostama ydinyksikkö, jota johtaa neljä leirilippukunnanjohtajaa. LLPK-johtajistoja muodostetaan yhtä paljon kuin Suomen joukkueeseen syntyy leirilippukuntia (arvio 12–20 leirilippukuntaa).
Jokaisesta johtajistosta yksi nimitetään vastaavaksi leirilippukunnanjohtajaksi. Vastaavan LLPKJ:n tulee olla vähintään 22-vuotias ja hänellä on aiempaa jamboreekokemusta. Tehtävää voi hakea itsenäisesti, johtajaparin kanssa tai valmiina nelikkona.

Pestin päävastuut: 

 • Vastata ennen leiriä leirilippukunnan tapaamisista ja ryhmäytymisestä.
 • Huolehtia siitä, että jamboreen aikana leirilippukunnan arki pyörii.
 • Huolehtia leirilippukunnan leiriläisten (ja johtajiston) hyvinvoinnista.
 • Suunnitella iltaohjelmaa leirin aikana muutamaksi illaksi.

Edellytettävä kokemus/osaaminen: 

 • Vastaavan LLPKJ:n tulee olla vähintään 22-vuotias ja häneltä edellytetään aiempaa jamboreekokemusta
 • Muiden LLPKJ:n kohdalla aiempi jamboreekokemus on eduksi
 • Kykyä soveltaa partion kasvatustavoitteita
 • Organisointikykyä ja johtamistaitoja 
 • Kykyä toimia monikulttuurisessa ympäristössä 
 • Kokemusta nuorten ohjaamisesta/johtamisesta  

Pestin pituus: 2017–2019 

Pestin vaatima ajankäyttö: Pesti vaatii aikaa viikoittain ja kiireisimpänä aikana varmasti päivittäin, eikä yhtä aikaa kannata olla muita isoja pestejä. Pesti alkaa heti.  

Kiinnostuitko pestistä? Ota yhteyttä! Haastatteluista ja pestauksesta vastaavat Suomen joukkueen osallistujapäälliköt Liina Mansukoski ja Katriina Rauman (etunimi.sukunimi(at)partio.fi)

 

Yhteistyö

Suomi-näyttelymestari

Suomen jamboreejoukkue järjestää seuraavalla maailmanjamboreella Suomi-näyttelyn, joka toteutetaan Suomen NHQ:n (National Head Quarter) yhteyteen. Tällä kertaa aiomme esitellä suomalaista osaamista uudenlaisesta näkökulmasta; näyttelyn kärkiteemaksi on valittu suomalainen teknologiaosaaminen. Suominäyttelyä toteuttamaan etsitään nyt kahta näyttelymestaria. Voit lähettää hakemuksen myös parin kanssa.

Pestin päävastuut:

 • Suomen joukkueen Suomi-näyttelyn suunnittelu yhdessä yhteistyöpäällikön kanssa, sekä näyttelyn toteutus (teknologiapuoli ja sopimukset)
 • Yhteistyö näyttelynprojektin yhteistyökumppaneiden kanssa
 • Projektin tavoitteiden, projektisuunnitelman ja -budjetin laatiminen yhdessä yhteistyöpäällikön kanssa.
 • Näyttelyn ja sen toteutuksesta mahdollisesti vastaavien IST:ien (suomalaisten palveluleiriläisten) johtaminen jamboreen aikana.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus:

 • Aitoa kiinnostusta ja innostusta teknologiaa ja sovelluksia kohtaan 
 • Sujuvaa englannin kielen taitoa (suullinen/kirjallinen) 
 • Erinomaiset vuorovaikutustaidot
 • Ymmärrystä partion kumppanuustoiminnasta
 • Organisointikykyä ja johtamistaitoja
 • Kykyä ottaa vastuuta ja omistajuutta projektista
 • Kykyä työskennellä monikulttuurisessa ympäristössä

Pestissä pääsee kehittämään:

 • Projektiosaamista, suuren projektin sidosryhmäsuhteita
 • Yhteistyö-, vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitoja
 • Kansainvälisessä partioympäristössä toimimista
 • Somistustaitoja
 • Teknologiaosaamista
 • Tilannejohtamista

Pestin pituus: 2017–2019

Pestin vaatima ajankäyttö: Pesti vaatii aikaa viikoittain ja kiireisimpänä aikana varmasti päivittäin, eikä yhtä aikaa kannata olla muita isoja pestejä. Pesti alkaa heti ja vaatii heti alussa merkittävää ajankäyttöä.

Suomi-näyttelymestarien haastatteluista ja pestauksesta vastaa Suomen jamboreejoukkueen yhteistyöpäällikkö, Daniela Söderman. Voit lähettää vapaamuotisen hakemuksesi suoraan hänelle (etunimi.sukunimi(at)partio.fi).

Hakuaika päättyy 30.6.2017

Palvelu

Suomen jamboreejoukkueen palvelusektori vastaa joukkueen materiaalin hallinnasta ja logistiikasta, tiedonhallinnasta ja kokonaisturvallisuudesta sekä joukkueen leirinaikaisesta huollosta.

Palvelumestari

Suomen jamboreejoukkueen palvelusektori vastaa joukkueen materiaalin hallinnasta ja logistiikasta, tiedonhallinnasta ja kokonaisturvallisuudesta sekä joukkueen leirinaikaisesta huollosta.

Pestin päävastuut:

 • Toimii palvelupäällikön ensisijaisena apuna ja sijaistaa tätä tarvittaessa.
 • Vastaa Suomen joukkueen varusteiden ja tarvikkeiden hankinnasta ja logistiikasta.
 • Osallistuu leirilippukuntien leirinaikaisen huollon suunnitteluun yhdessä muun palvelusektorin kanssa.
 • Johtaa leirilippukuntien leirinaikaista huoltoa.
 • Osallistuu omalta osaltaan projektin tavoitteiden, projektisuunnitelman sekä budjetin laatimiseen.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus:

 • Osaamista hankinnan ja logistiikan alalta
 • Sujuvaa englannin kielen taitoa (suullinen/kirjallinen)
 • Organisointikykyä ja johtamistaitoja
 • Kykyä ottaa vastuuta ja omistajuutta projektista
 • Innostusta ja töihin tarttuvaa asennetta

Pestissä eduksi katsotaan:

 • Aiempi Jamboree- tai suurleirikokemus
 • Osaaminen tulli- ja huolinta-asioissa

Pestissä pääsee kehittämään:

 • Projektiosaamista, suuren projektin hankinta- ja logistiikkaosaamista
 • Yhteistyö-, vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitoja
 • Kansainvälisessä partioympäristössä toimimista

Pestin pituus: 2017–2019

Pestin vaatima ajankäyttö: Pesti vaatii aikaa viikoittain ja kiireisimpänä aikana varmasti päivittäin, eikä yhtä aikaa kannata olla muita isoja pestejä. Pesti alkaa heti ja vaatii heti alussa merkittävää ajankäyttöä.

Palvelumestarin rekrytoinnista vastaa palvelupäällikkö Risto Lievonen. Voit lähettää vapaamuotoisen hakemuksesi suoraan hänelle (risto.lievonen(at)partio.fi).

Hakuaika päättyy 30.6.2017

Lääkäri

Pestin päävastuut: 

 • Toimii joukkueen asiantuntijana ja yhteyshenkilönä terveysasioissa
 • Osallistuu turvallisuussuunnitteluun tarvittavilta osin oman alansa asiantuntijana
 • Antaa etukäteisohjeet rokotussuosituksista ja terveysasioista
 • Toimii leirin aikana joukkueen johdon tukena terveysasioiden neuvonantajana

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus:

 • Lääkärin ammattitaito
 • Asiantuntemusta erityisesti rokoteasioista
 • Päätöksentekokykyä ja ymmärrystä kohdemaan leiriolosuhteiden vaikutuksesta

Pestissä eduksi katsotaan:

 • Aiempi Jamboree- tai suurleirikokemus
 • Osaaminen henkisen tuen alalta
 • Kyky ja halu osallistua myös muuhun palvelusektorin toimintaan

Pestissä pääsee kehittämään:

 • Projektiosaamista, kansainvälisen tapahtuman terveydenhoidon kokemusta
 • Yhteistyö-, vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitoja
 • Kansainvälisessä partioympäristössä toimimista

Pestin pituus: 2017–2019

Pestin vaatima ajankäyttö: Pesti vaatii aikaa viikoittain ja kiireisimpänä aikana mahdollisesti päivittäin, eikä yhtä aikaa kannata olla muita isoja pestejä. Pesti alkaa heti.

Lääkärin rekrytoinnista vastaa palvelupäällikkö Risto Lievonen. Voit lähettää vapaamuotoisen hakemuksesi suoraan hänelle (risto.lievonen(at)partio.fi).

Hakuaika päättyy 30.6.2017