Rekrytointi

IST-ikäiset (18+) huomio!

Lähde mukaan johtamaan kansainvälistä partiomatkaa! Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry järjestää leirimatkan maailmanjamboreelle Pohjois-Amerikkaan kesällä 2019. Leirille odotetaan yli 40 000 partiolaista 150 maasta. Suomesta lähdetään matkaan isolla joukkueella. Jamboreen kohderyhmänä ovat kaikki yli 14-vuotiaat partiolaiset. Luvassa on sekä tekijöille että osallistujille ainutlaatuinen kansainvälinen partiokokemus.

Tutustu avoinna oleviin pesteihin ja ota yhteyttä pestivastaavaan. Jos mikään avoinna olevista pesteistä ei tunnu omalta, älä huoli, sillä käynnissä on vasta ensimmäinen rekrytointikierros ja uusi pestejä aukeaa hakuun myöhemmin!

 

Osallistujat / HR

Leirilippukunnanjohtaja (LLPKJ) 

Leirilippukunta on 36 leiriläisen muodostama ydinyksikkö, jota johtaa neljä leirilippukunnanjohtajaa. LLPK-johtajistoja muodostetaan yhtä paljon kuin Suomen joukkueeseen syntyy leirilippukuntia (arvio 12–20 leirilippukuntaa).
Jokaisesta johtajistosta yksi nimitetään vastaavaksi leirilippukunnanjohtajaksi. Vastaavan LLPKJ:n tulee olla vähintään 22-vuotias ja hänellä on aiempaa jamboreekokemusta. Tehtävää voi hakea itsenäisesti, johtajaparin kanssa tai valmiina nelikkona.

Pestin päävastuut: 

 • Vastata ennen leiriä leirilippukunnan tapaamisista ja ryhmäytymisestä.
 • Huolehtia siitä, että jamboreen aikana leirilippukunnan arki pyörii.
 • Huolehtia leirilippukunnan leiriläisten (ja johtajiston) hyvinvoinnista.
 • Suunnitella iltaohjelmaa leirin aikana muutamaksi illaksi.

Edellytettävä kokemus/osaaminen: 

 • Vastaavan LLPKJ:n tulee olla vähintään 22-vuotias ja häneltä edellytetään aiempaa jamboreekokemusta
 • Muiden LLPKJ:n kohdalla aiempi jamboreekokemus on eduksi
 • Kykyä soveltaa partion kasvatustavoitteita
 • Organisointikykyä ja johtamistaitoja 
 • Kykyä toimia monikulttuurisessa ympäristössä 
 • Kokemusta nuorten ohjaamisesta/johtamisesta  

Pestin pituus: 2017–2019 

Pestin vaatima ajankäyttö: Pesti vaatii aikaa viikoittain ja kiireisimpänä aikana varmasti päivittäin, eikä yhtä aikaa kannata olla muita isoja pestejä. Pesti alkaa heti.  

Kiinnostuitko pestistä? Ota yhteyttä! Haastatteluista ja pestauksesta vastaavat Suomen joukkueen osallistujapäälliköt Liina Mansukoski ja Katriina Rauman (etunimi.sukunimi(at)partio.fi)

IST-mestari

IST-mestari on IST:ien, eli leirillä palveluleiriläisinä työskentelevien suomalaisten yli 18-vuotiaiden partiolaisten tuki- ja yhdyshenkilö. IST-mestareita valitaan 1–3. Määrä riippuu jamboreelle lähtevien IST:ien kokonaismäärästä. 

Pestin päävastuut:

 • Tehtävään valitaan joukkueen koon mukaan 1–3 henkilöä   
 • Hyvän jamboreekokemuksen varmistaminen Suomen joukkueen IST:eille  
 • IST-lähtijöiden tukeminen ja neuvominen käytännön asioissa 
 • IST:ien leirinaikainen tuki ja turva, ongelmatilanteiden ratkominen  
 • Tiedon välittäminen johtoryhmän ja IST:ien välillä  

Edellytettävä kokemus/osaaminen:

 • Kykyä soveltaa partion kasvatustavoitteita 
 • Organisointikykyä ja johtamistaitoja  
 • Kykyä toimia monikulttuurisessa ympäristössä  
 • Kokemusta aikuisten ohjaamisesta/johtamisesta  
 • Aiempi jamboreekokemus on eduksi  

Pestin pituus: 2017–2019  

Pestin vaatima ajankäyttö: Pesti vaatii aikaa viikoittain ja kiireisimpänä aikana varmasti päivittäin, eikä yhtä aikaa kannata olla muita isoja pestejä. Pesti alkaa heti.  

IST-mestarien haastatteluista ja pestauksesta vastaavat Suomen jamboreejoukkueen osallistujapäälliköt Liina Mansukoski ja Katriina Rauman. Voit lähettää vapaamuotisen hakemuksesi suoraan heille (etunimi.sukunimi(at)partio.fi). 

Lippukuntavälittäjä

Lippukuntavälittäjä on Suomen joukkueen leirilippukuntia yhdistävä side, jonka hyppysissä on jamboreen aikana tieto siitä, missä mikäkin leirilippukunta milloinkin seikkailee ja miten arki leirilippukunnassa sujuu. Leirilippukuntien hyvinvoinnista ja toimivasta tiedonkulusta huolehtiminen on lippukuntavälittäjän ydintehtävä. Lippukuntavälittäjiä valitaan 1–3. Määrä riippuu jamboreelle lähtevien leirilippukuntien kokonaismäärästä. 

Pestin päävastuut

 • Leirilippukuntien ja LLPK-johtajien hyvän jamboreekokemuksen varmistaminen  
 • Tapaamiset lippukuntien johtajistojen ja lippukuntien kanssa ennen leiriä   
 • Leirilippukuntien ja niiden johtajistojen tuki ja turva jamboreen aikana 
 • Jamboreella ilmaantuvien ongelmatilanteiden ratkominen  
 • Tiedon välittäminen johtoryhmän ja leirilippukuntien välillä  

Edellytettävä kokemus/osaaminen:

 • Kykyä soveltaa partion kasvatustavoitteita 
 • Organisointikykyä ja johtamistaitoja  
 • Kykyä toimia monikulttuurisessa ympäristössä  
 • Kokemusta nuorten ja aikuisten ohjaamisesta/johtamisesta  
 • Aiempi jamboreekokemus on eduksi  

Pestin pituus: 2017–2019  

Pestin vaatima ajankäyttö: Pesti vaatii aikaa viikoittain ja kiireisimpänä aikana varmasti päivittäin, eikä yhtä aikaa kannata olla muita isoja pestejä. Pesti alkaa heti.

Lippukuntavälittäjien haastatteluista ja pestauksesta vastaavat Suomen jamboreejoukkueen osallistujapäälliköt Liina Mansukoski ja Katriina Rauman. Voit lähettää vapaamuotisen hakemuksesi suoraan heille (etunimi.sukunimi(at)partio.fi). 

Matka ja ohjelma

Matkamestari

Kun satapäinen joukko suomalaisia partiolaisia lennätetään jamboreelle Atlantin toiselle puolelle, pitää siirtymät suunnitella ja kilpailuttaa huolella ja hyvissä ajoin. Paikan päällä ennen leiriä järjestettävästä oheismatkasta halutaan tehdä unohtumaton partioelämys. Ei siis mikä tahansa pakettimatka, vaan partiolaisten yhteinen matka USA:han. 

Pestin päävastuut: 

 • Matkatoimistokumppanin kilpailutusprosessin valmistelu ja päätöksenteon valmistelu, sekä osallistuminen päätöksentekoon oheismatkan osalta 
 • Leirimatkan ja partiomaisen oheismatkan suunnittelu ja toteutus osana tiimiä 
 • Mahdollisesti kohdetiedustelumatka 
 • Kaikenlaista jännää tekemistä matkoihin ja oheismatkaan liittyen ennen leiriä ja leirin aikana sekä leirin jälkeen  

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: 

 • Kokemusta kilpailutusprosesseista 
 • Paineensietokykyä ja valmiutta tiukkoihin aikatauluihin 
 • Kykyä strategiseen ja taloudelliseen ajatteluun 
 • Kykyä toimia osana tiimiä 
 • Sujuvaa englannin kielen taitoa (suullinen/kirjallinen), espanjan kielen osaaminen eduksi 
 • Kohdemaan/kohdemaiden (USA ja Kanada) tuntemus on eduksi 
 • Ymmärrystä suurista kokonaisuuksista 

Pestissä pääsee oppimaan: 

 • Suuren projektin matkajärjestelyiden suunnittelua ja toteutusta 
 • Kansainvälisessä partioympäristössä toimimista 
 • Projektiosaamista 

Pestin pituus: 2017–2019 

Pestin vaatima ajankäyttö: Pesti vaatii aikaa viikoittain ja kiireisimpänä aikana varmasti päivittäin, eikä yhtä aikaa kannata olla muita isoja pestejä. Pesti alkaa heti ja vaatii heti alussa merkittävää ajankäyttöä. 

Kiinnostuitko pestistä? Ota yhteyttä! Haastatteluista ja pestauksesta vastaa Suomen joukkueen matkapäällikkö Kalle Virtanen (etunimi.sukunimi(at)partio.fi). 

Markkinointi ja viestintä

Videokuvaaja/editoija 

Haluamme hyödyntää liikkuvaa kuvaa sekä jamboreen markkinoinnissa että mahtavien jamboreemuistojen tallentamisessa. Projektin päättyessä jamboree-elämykset kootaan Jamboree-elokuvaksi, jonka sisältö ja toteutus suunnitellaan yhdessä muun viestintätiimin kanssa. 

Pestin päävastuut:

 • Olemassa olevan videoraakamateriaalin editointi markkinointitarkoituksiin 
 • Jamboree-elämysten taltiointi 
 • Jamboree-elokuvan suunnittelu ja toteutus yhdessä muun viestintätiimin kanssa 
 • Mahdollisesti tarvittavien muiden kuvaajien rekrytointi ja koulutus 

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus:

 • Osaamista liikkuvan kuvan taltioimisesta 
 • Aiempaa vahvaa kokemusta editoinnista ja kykyä editoida myös muiden tuottamia materiaaleja 
 • Inspiroitunutta ja itsenäistä otetta, kykyä kertoa tarinaa ja innostaa muita. 
 • Käsikirjoituskokemus ja valokuvaustaidot ovat eduksi. 

Pestissä pääsee oppimaan:

 • Dokumenttielokuvan käsikirjoittamista, suunnittelua ja toteutusta 
 • Inspiroivien markkinointimateriaalien tiivistämistä laajasta materiaalista 
 • Toimimista kansainvälisessä partioympäristössä 

Pestin pituus: 2017–2019 

Pestin vaatima ajankäyttö: Pesti alkaa heti ja vaatii heti alussa merkittävää ajankäyttöä (markkinointivideot). Pääpaino on kuitenkin ajankäytöllisesti jamboreella ja erityisesti sen jälkeen (videouutiset jamboreelta, jamboree-elokuva). 

Kiinnostuitko pestistä? Ota yhteyttä! Haastatteluista ja pestauksesta vastaa Suomen joukkueen markkinointipäällikkö Pauliina Seulu (etunimi.sukunimi(at)partio.fi). 

NHQ

Toimistomestari (2 kappaletta)

Suomen jamboreejoukkueen NHQ:un (Eli National Head Quarter) haetaan kahta toimistomestaria.   Pestiin voi hakea myös parin kanssa.

Pestin päävastuut:   

 • Suomen joukkueen NHQ:n suunnittelu ja toteutus yhdessä yhteistyöpäällikön kanssa.    
 • Joukkueen jamboreen kaikille osallistujille tarjoama Suomi-ohjelma   
 • Yhteistyö muihin maihin jamboreen aikana  
 • Mahdollisesti ennakkotapaamisen järjestäminen pohjoismaisen yhteistyön kehittämistä varten, yhdessä yhteistyöpäällikön kanssa 

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus:   

 • Sujuvaa englannin kielen taitoa (suullinen/kirjallinen) ja ruotsin kielen taito katsotaan eduksi   
 • Erinomaiset vuorovaikutustaidot   
 • Ymmärrystä suurista kokonaisuuksista   
 • Organisointikykyä ja johtamistaitoja   
 •  Kykyä työskennellä monikulttuurisessa ympäristössä   
 • Aikaisempi jamboree tai suurleiri  

Pestissä pääsee kehittämään:   

 • Projektiosaamista, suuren projektin sidosryhmäsuhteita
 • Yhteistyö-, vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitoja  
 • Kansainvälisessä partioympäristössä toimimista  
 • Tilannejohtamista 

Pestin pituus: 2017-2019   

Pestin vaatima ajankäyttö: Pesti vaatii aikaa viikoittain ja kiireisimpänä aikana varmasti päivittäin, eikä yhtä aikaa kannata olla muita isoja pestejä. Pesti alkaa heti ja vaatii heti alussa merkittävää ajankäyttöä.   

Toimistomestarien haastatteluista ja pestauksesta vastaavat Suomen jamboreejoukkueen yhteistyöpäällikkö Nela Söderman. Voit lähettää vapaamuotoisen hakemuksesi suoraan hänelle daniela.soderman (a) partio.fi.