IST-ikäiset (18+) huomio!

Lähde mukaan tekemään kansainvälistä partiomatkaa! Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry järjestää leirimatkan maailmanjamboreelle Pohjois-Amerikkaan kesällä 2019. Leirille odotetaan yli 45 000 partiolaista 150 maasta. Suomesta lähdetään matkaan isolla joukkueella. Jamboreen kohderyhmänä ovat kaikki yli 14-vuotiaat partiolaiset. Luvassa on sekä tekijöille että osallistujille ainutlaatuinen kansainvälinen partiokokemus.

Suomen joukkueessa on avoinna sekä CMT- että IST-pestejä. CMT eli contingent management team pestit alkavat heti ja jatkuvat aina syksyyn 2019 saakka. IST-pestit sen sijaan painottuvat ajankäytöllisesti jamboreelle eivätkä vaati runsasta ajankäyttöä ennen kesää 2019. 

Jäikö oma jamboree-ilmoittautuminen tekemättä? Hae leirilippukunnanjohtajaksi - se on viimeinen tilaisuutesi päästä osaksi kesän 2019 unohtumattominta partio-elämystä! Vinkkaa myös kaverille!

 

AVOINNA OLEVAT CMT-PESTIT

AVOINNA OLEVAT IST-PESTIT


Leirilippukunnanjohtaja

Leirilippukunnanjohtajan pestissä pääset kokemaan jamboreen yhdessä leiriläisten kanssa. Leirilippukunnan ennakkotapaamisissa minttiin hiottu yhteishenki sekä yhdessä suunniteltu leirilippukunnan portti, rekvisiitta ym. tekevät leirilippukunnasta yhtenäisen ja tiiviin joukon jo ensimmäisestä jamboreepäivästä lähtien. Leirilippukunnanjohtajalla on siis erittäin tärkeä rooli leirilippukunnan muotoutumisessa jo ennen jamboreeta ja pääset kokemaan ainutlaatuisen partioelämyksen aitiopaikalta!

Leirilippukunta on 36 leiriläisen muodostama ydinyksikkö, jota johtaa neljä leirilippukunnanjohtajaa. LLPK-johtajistoja muodostetaan yhtä paljon kuin Suomen joukkueeseen syntyy leirilippukuntia eli 19.
Jokaisesta johtajistosta yksi nimitetään vastaavaksi leirilippukunnanjohtajaksi. Vastaavan LLPKJ:n tulee olla vähintään 22-vuotias ja hänellä on aiempaa jamboreekokemusta. Tehtävää voi hakea itsenäisesti, johtajaparin kanssa tai valmiina nelikkona. Voit hakea leirilippukunnanjohtajan pestiin, mikäli täytät 18 vuotta viimeistään vuonna 2018.

Jäikö tekemätön jamboree-ilmo kummittelemaan ajatuksiisi? Leirilippukunnanjohtajaksi voit hakea, vaikka et olisi vielä ilmoittautunut jamboreelle. Leirilippukunnanjohtajaksi hakeutuminen on viimeinen mahdollisuutesi päästä mukaan!

Pestin päävastuut: 

 • Vastata ennen leiriä leirilippukunnan tapaamisista ja ryhmäytymisestä.
 • Leirilippukunnanjohtajat matkustavat jamboreelle leiriläisten kanssa osallistuen joko oheismatkalle tai joukkueen jamboreematkalle. Leirilippukunnanjohtajat eivät siis voi tehdä omatoimimatkaa.
 • Huolehtia siitä, että jamboreen aikana leirilippukunnan arki pyörii.
 • Huolehtia leirilippukunnan leiriläisten (ja johtajiston) hyvinvoinnista.
 • Suunnitella iltaohjelmaa leirin aikana muutamaksi illaksi.

Edellytettävä kokemus/osaaminen: 

 • Vastaavan LLPKJ:n tulee olla vähintään 22-vuotias ja häneltä edellytetään aiempaa jamboreekokemusta
 • Muiden LLPKJ:n kohdalla aiempi jamboreekokemus on eduksi
 • Kykyä soveltaa partion kasvatustavoitteita
 • Organisointikykyä ja johtamistaitoja
 • Kykyä toimia monikulttuurisessa ympäristössä
 • Kokemusta nuorten ohjaamisesta/johtamisesta

Pestin pituus: 2017–2019

Pestin vaatima ajankäyttö: Pesti vaatii aikaa viikoittain ja kiireisimpänä aikana leirin lähestyessä varmasti päivittäin.

Kiinnostuitko pestistä? Ota yhteyttä! Haastatteluista ja pestauksesta vastaavat Suomen joukkueen osallistujapäälliköt Liina Mansukoski ja Katriina Rauman (etunimi.sukunimi(at)partio.fi)


CMT - Contingent Management Team

Talkkari

Suomen jamboreejoukkueen palvelusektori vastaa joukkueen materiaalin hallinnasta ja logistiikasta, tiedonhallinnasta ja kokonaisturvallisuudesta sekä joukkueen leirinaikaisesta huollosta.

Haemme joukkoomme reipasta talkkaria, jolle nippusiteet, ilmastointiteippi ja työkalut eivät ole vieraita, ja jolla hanskat pysyvät käsissä eikä sormi mene suuhun huollollisten ongelmien edessä. Talkkari voi olla myös joukkueen ulkopuolelta, mutta tehtävään sopivat jo ilmoittautuneet ovat etusijalla.

Pestin päävastuut:

 • Joukkueen erilaisten huoltotarpeiden täyttäminen leirin aikana
 • Logistisiin toimintoihin osallistuminen (pakkaamiset, rahdin lähetys ja vastaanotto yms.)
 • Yleiset talkkarinhommat

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus:

 • Vähintään 18 vuoden ikä
 • Riittävä englannin kielen taito (suullinen/kirjallinen)
 • Omatoimisuutta ja ratkaisulähtöistä ajattelutapaa
 • Innostusta ja töihin tarttuvaa asennetta

Pestissä eduksi katsotaan:

 • Ajokortti
 • Kokemus suurempien leirien huoltotehtävistä

Pestissä pääsee kehittämään:

 • Yhteistyö-, vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitoja
 • Kansainvälisessä partioympäristössä toimimista

Pestin pituus: 2018–2019

Pestin vaatima ajankäyttö: Pesti vaatii ennen leirimatkaa joitakin viikonloppuja sekä arki-iltoja noin kerran kuussa. Leirin lähestyessä myös ajankäyttö lisääntyy, ja hakijan on syytä varautua olemaan leirialueella jo hyvissä ajoin. Erityisesti omatoimi-IST:ille sopiva tehtävä.

Talkkarin rekrytoinnista vastaa palvelupäällikkö Risto Lievonen. Voit lähettää vapaamuotoisen hakemuksesi suoraan hänelle (etunimi.sukunimi(at)partio.fi).

Hakuaika pestiin päättyy 1.6.2018

Hyvinvointimestari

Hyvinvointimestarin pestissä olet tärkeässä roolissa jokaisen lähtijän näkökulmasta. Olet tukemassa kaikkien jamboreejoukkueemme jäsenten jaksamista ja hyvinvointia. Pestissä toimit vahvasti osallistujatiimin sekä palvelutiimin välillä, yhteistyössä sekä lääkärin että lippukuntavälittäjien ja IST-mestarien kanssa. Tarkoituksena on tarjota lähtijöille keskusteluapua ja sparrailua hankalissa tilanteissa leirillä. Lisäksi hyvinvointimestari toimii johtoryhmän tukena ja asiantuntijana niin suunnitteluvaiheessa kuin itse leirin aikana eteen tulevissa kysymyksissä.

Tarjoamasi apu on helppo saavuttaa. Palvelet joukkueen jäseniä matalalla kynnyksellä olemalla leiriarjessa lähellä ja läsnä. Tarjoat mahdollisuuksia levähtää, hengähtää ja keskustella mieltä painavista asioista, kuten yksinäisyys, koti-ikävä, kiusaaminen tai ristiriidat leirilippukunnassa. Sinulla on myös osaamista kriisitilanteiden varalle. Osaat tarpeen vaatiessa ohjata eteenpäin, jos joukkueen jäsen tarvitsee lääkinnän tai mielenterveysalan ammattilaisen tukea. Olet tukena sekä leiriläisille että johtajille. Olet tottunut kuuntelemaan ja osoittamaan myötätuntoa. Osaat ottaa puheeksi vaikeita asioita ja pohtia yhdessä osallistujan kanssa, mikä voisi auttaa hankalassa tilanteessa.

Vastaavaa pestiä ei aiemmin ole ollut jamboreejoukkueessa, joten valmista sapluunaa tehtävistä ei ole. Pääset itse suunnittelemaan pestin sisältöä. Pestin menestyksekäs hoitaminen vaatii hyvää käsitystä rankoista/haastavista leiriolosuhteista, kokemusta nuorten kanssa vaikeiden asioiden käsittelemisestä ja mielellään myös kriisityön osaamista. Vaatimuksena on yli 23 vuoden ikä ja partiojohtajaperuskurssi.

Pestin pituus: syksy 2018 – syksy2019

Pestin vaatima ajankäyttö: Pesti vaatii aikaa viikoittain ja kiireisimpänä aikana leirin lähestyessä varmasti päivittäin.

Kiinnostuitko pestistä? Ota yhteyttä! Haastatteluista ja pestauksesta vastaavat Suomen joukkueen osallistujapäälliköt Liina Mansukoski ja Katriina Rauman sekä palvelupäällikkö Risto Lievonen (etunimi.sukunimi(at)partio.fi)

Hakuaika pestiin päättyy 1.6.2018

Jamboreemuistojen ikuistaja (2)

Leirielämän arkea, jännitystä ohjelmalaaksoissa, spektaakkelimaiset iltaohjelmat – haluamme ikuistaa ainutlaatuiset jamboreekokemukset sekä kuvin että videoin! Kaipaammekin Suomen jamboreejoukkueeseen sekä valokuvaajaa että videokuvaajaa. Kaksi huippupestiä tarjolla!

Kuvaajana pääset näkemään jamboree-elämää monesta näkökulmasta, sillä pestisi on erittäin liikkuva. Kunnianhimoinen tavoitteemme on saada tuoretta materiaalia ulos Suomen joukkueen kanavista päivittäin, joten päivät leirillä ja oheismatkalla saattavat venyä pitkiksi. Pesti vaatii paitsi kuvaus- ja editointitaitoa, myös intohimoa, omistautumista ja paineensietokykyä. Leirin jälkeen jamboree-elämykset kootaan Jamboree-elokuvaksi ja Jamboree-kirjaksi, joiden sisältö ja toteutus suunnitellaan yhdessä muun viestintätiimin kanssa.

Koska Suomen joukkueen kuvaajat eivät mitenkään pysty olemaan kaikkialla samaan aikaan, kuvaajien apuna toimii joukko medialähettiläitä. Jokaisesta leirilippukunnassa on vähintään yksi medialähettiläs, joka ennen kaikkea välittää leirilippukuntansa kuulumisia joukkueen some-kanaviin. Joukkueen kuvaajat toimivat medialähettiläiden tukena (medialähettiläiden tuottamien sisältöjen koordinointi, teknisten haasteiden ratkominen, kuvausideoiden sparraus, kuvausvinkit ja -ohjeet).

Pestin päävastuut:

 • Jamboree-elämysten taltiointi
 • Jamboree-elokuvan/Jamboree-muistokirjan suunnittelu ja toteutus yhdessä muun viestintätiimin kanssa
 • Medialähettiläiden tukeminen ja koordinointi

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus:

 • Osaamista joko liikkuvan kuvan taltioimisesta tai hetken vangitsemisesta still-kuvaan
 • Aiempaa vahvaa kokemusta editoinnista ja kykyä editoida myös muiden tuottamia materiaaleja
 • Innostunutta asennetta sekä taitoa kuvaamiseen ja editointiin.
 • Paineensietokykyä
 • Inspiroitunutta ja itsenäistä otetta, kykyä kertoa tarinaa ja innostaa muita.
 • Videokuvaajalla käsikirjoituskokemus on eduksi

Pestissä pääsee oppimaan:

 • Laajojen kokonaisuuksien hallintaa
 • Omien kuvaus- ja editointitaitojen kehittämistä
 • Toimimista kansainvälisessä partioympäristössä

Pestin pituus: 2018–2019

Pestin vaatima ajankäyttö: Pääpaino on ajankäytöllisesti oheismatkalla, jamboreella sekä leirin jälkeen. Mahdollisesti joitain leirilippukuntien ja IST:ien ennakkotapaamisten kuvauksia ennen matkaa.

Kiinnostuitko pestistä? Ota yhteyttä! Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi ja muutama referenssi aiemmista tuotoksistasi Suomen joukkueen markkinointipäällikkö Pauliinalle (pauliina.seulu(a)partio.fi).

Hakuaika pestiin päättyy 1.6.2018

Matkatiimin jäsen

Tiimimme rakentaa oheismatkaa. Oletko sinä se supertyyppi, joka auttaa matkamestari Mika ”Pilkku” Virtasta taulukoiden hallinnoinnissa ja oheismatkan koordinoinnissa? Tavoitteenamme on löytää hyvä tyyppi, joka kasvaa pestin myötä.  

 Pestin päävastuut: 

Matkatiimin jäsenenä pääset tekemään vähän kaikkea: seuraat mitä oheismatkaryhmissä tapahtuu, autat oheismatkan koordinoinnissa, reagoit poikkeustilanteisiin ja kirjoitat tuhansittain viestejä sisäisiin kanaviin. 

 Pestissä tarvittavat taidot ja kokemus: 

Matkatiimiin etsitään osaajaa tai osaajaksi haluavaa, jolla on englanti hanskassa ja joka on sielultaan yhtä Exceliä. Espanjan taito plussaa. Haemme tekijää, jolla on pelisilmää, paineensietokykyä ja kykyä nopeaan reagointiin. Tykkäät palautteesta ja osaat myös antaa sitä. Tiimimme on suorasanainen, emmekä silittele muuta kuin ryppyjämme.  

 Pestissä pääsee oppimaan: 

Tarjoamme sinulle unohtumattoman kokemuksen, haasteellisen pestin, vaihtelevia tilanteita sekä vakavahenkisen tiimin, joka vihaa huumoria ja laulaa Wagneria stressaantuneena. 

 Pestin kesto: alkaa heti, kesto 2018-2019  

 Jos tämä ei vielä pelästyttänyt, niin lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi pestiin matkapäälliköille Kalle (kalle.virtanen(a)partio.fi)  ja Skeitti (katleena.kortesuo(a)partio.fi)  


IST-pestejä Suomen joukkueessa

Suomen joukkueella on tarjota joitakin täysipäiväisiä pestejä joukkueen IST:eille. Jos hakeudut Suomen joukkueen pestitehtäviin, huomaathan että et voi samaan aikaan ottaa jamboreeorganisaation tarjoamaa kansainvälistä tehtävää vastaan. Alla on kolme Suomen joukkueen IST-pestien kuvausta. Pesteihin haetaan 1.6. mennessä. Jokaisella pestillä on oma pestivastaavansa, joille hakemus sähköpostitse lähetetään. Yhteystiedon löydät aina kyseisen ilmoituksen lopusta. Pestivastaavilta voit myös kysellä lisätietoa itse pestistä.

NHQ-IST

Kiinnostaako duuni kysymysten ytimessä? Oletko asiakaspalvelija, jolla ei mene se kuuluisa sormi suuhun tai jolla ei hermo kiristä?  

Jokaisella jamboreelle osallistuvalla maalla on NHQ eli National Headquarters. Se on sekä joukkueen toimisto että informaatiokeskus. Suomen joukkueen NHQ vastaa mieltä askarruttaviin kysymyksiin ja meidän kauttamme saa apua asioiden selvittelyyn. NHQ:n väki tekee paljon yhteistyötä niin Suomen joukkueen eri vastuualueiden kuin Pohjois-Amerikan jamboreeorganisaation kanssa sekä ennen leiriä ja sen aikana.  

NHQ etsii muutamaa rennon reipasta tyyppiä, jotka yhdessä NHQ-toimistomestarien kanssa vastaavat toimiston pyörittämisestä jamboreen aikana.  

Töitä paiskitaan enimmäkseen tietokoneella, mutta myös puhelinta, kynää ja paperia käytetään ahkerasti. Kielitaito on plussaa, erityisesti jamboreen virallisten kielten osaaminen on eduksi (englanti, ranska, espanja). Tulet olemaan tekemisissä monien eri kansallisuuksien ja erilaisten ihmisten kanssa, joten toivomme joustavuutta, eri kulttuurien ymmärrystä ja vuorovaikutustaitoja. 

Mikäli toimistojutut tuntuvat juuri sinun jutultasi, lähetä meille vapaamuotoinen hakemuksesi. Jos haluat kysyä pestistä lisää, ota yhteyttä Meriin (meri-tuuli.suomi(a)partio.fi) ja Marttaan (martta.jarvinen(a)partio.fi).  

Hakuaika pestiin päättyy 1.6.2018

Suomi-näyttely-IST 

Suomi-näyttelyssä jamboreekävijät pääsevät tutustumaan Suomeen toiminnallisen ja interaktiivisen näyttelyn myötä. Suomi-näyttelyä pyörittämään etsitään sanavalmiita ja kielitaitoisia IST:ejä esittelemään näyttelyä sekä ohjaamaan näyttelyvieraita tehtävien suorittamisessa. Pestiin haetaan innokasta tiimipelaajaa viemään kanssamme Suomi-kuvaa maailmalle. Lisäksi vastaat muun tiimin kanssa näyttelyn ylläpitoon liittyvistä tehtävistä. Suomi-näyttelyssä työskenteleminen edellyttää vähintäänkin sujuvaa englanninkielen taitoa. 

Mikäli modernin Suomi-kuvan vieminen maailmalle ja jamboreelle kiinnostaa, ole yhteydessä Elina ja Maiju Salorantaan (@partio.fi). 

Hakuaika pestiin päättyy 1.6.2018

International Sauna Team Member 

Do you want to be part of something exotic from the far north? The Sauna team is looking for ISTs to run the Finnish sauna. If you are happy both with some manual labour and with interacting with campers, the sauna has a place for you!

ISTs at the sauna will:  

 • Maintain the saunas 
 • Help campers new to saunas (front desk operations and within the saunas) 
 • Ensure a safe and comfortable sauna experience for the visitors 

What we are looking for ISTs who: 

 • Are capable of doing some strenuous labour and working in a hot and humid environment 
 • Are able to work with different cultures and out of personal comfort zones
 • Have willingness to follow a shift rotation and set schedules
 • Are able to work effectively and independently in an English speaking environment (additional language skills,
 • Especially Spanish and French, are much appreciated)
 • Leadership skills are also valued and will be put to good use. 

Intrested? Please send your application (in English) to the Sauna Team to Mikko Keltanen and August Simonsen (@partio.fi) 

Hakuaika pestiin päättyy 1.6.2018

SP:n osaamisverkosto

Lisäksi Suomen Partiolaisten vapaaehtoistuen valikunnassa on kaksi avointa jamboreepestiä. Lue lisää alta!

Nämä pestit eivät edellytä osallistumista jamboreelle, joten voit päästä osaksi maailmanjamboreeta koti-Suomesta käsin.

Osaamisviestinnän asiantuntija

Pestin sijainti organisaatiossa:

Osaamisverkosto, Vapaaehtoistuen valiokunta                      

Pestaaja ja pestaajan yhteystiedot: Tarja ""Titi"" Nieminen, tarja.nieminen@partio.fi, p. 040 5241512"                       

Pestin kesto: 1,5 vuotta         

Pestin kuvaus: Haluaisitko ansioluetteloosi merkinnän ja näyttöä osaamisviestinnästä useille tuhansille henkilöille ja organisaatioille ympäri maailmaa? Nyt on sinun mahdollisuutesi loistaa!

Pestin vaatimukset: Etsimme SP:n osaamisverkostoon marcom-osaajaa/osaajaparia tai sellaiseksi haluavaa. Pestissä viestit maailmanjamboreelle 2019 osallistuvien (IST:t ja Suomen joukkue) osaamisen sanoittamisesta osaamismerkein. Pestiä hoidetaan Suomesta käsin. Yhteistyötä tehdään Suomen joukkueen johdon ja jamboreen markkinoinnin kanssa erityisesti tulevana syksynä ja keväällä 2019. Pesti ei edellytä osallistumista jamboreelle. Englannin- ja/tai ranskankielen taito on plussaa. Pääset tekemään uraauurtavaa osaamisviestintää maailmanlaajuisesti.

 

Osaamismerkkiohjaaja

Pestin sijainti organisaatiossa:

Osaamismerkkiryhmä, Osaamisverkosto, Vapaaehtoistuen valiokunta

Pestaaja ja pestaajan yhteystiedot: Antti ""Aake"" Kerola, antti.kerola@partio.fi, puh. 0400 717 871

Pestin kesto: Vuoden 2019 loppuun              

Pestin kuvaus: Toimit yhdyshenkilönä SP:n Osaamisverkoston ja Osaamismerkkiryhmän sekä Suomen Jamboree-joukkueen johdon välillä. Tehtävänäsi on ohjata Maailmanjamboreella tarjottavan sähköisten osaamismerkkien tekeminen.

Pestissä käytät ohjaavaa otetta mutta pääset ehdottomasti itsekin toimimaan. Pääset lisäksi luomaan uutta, innostumaan ja innostamaan! Olet löytöretkeilijä alueella, jonka karttoja ei ole vielä kokonaan piirretty! Pesti ei edellytä osallistumista Jamboreelle.

Pestin vaatimukset: Pestin onnistunut hoitaminen edellyttää ymmärrystä sähköisten osaamismerkkien perusteista, riittävää englanninkielen taitoa sekä mielenkiintoa oppia käyttämään sähköisiä järjestelmiä. Pestin hoitamisessa etua voi lisäksi olla muusta kielitaidosta.