IST-ikäiset (18+) huomio!

Lähde mukaan tekemään kansainvälistä partiomatkaa! Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry järjestää leirimatkan maailmanjamboreelle Pohjois-Amerikkaan kesällä 2019. Leirille odotetaan yli 40 000 partiolaista 150 maasta. Suomesta lähdetään matkaan isolla joukkueella. Jamboreen kohderyhmänä ovat kaikki yli 14-vuotiaat partiolaiset. Luvassa on sekä tekijöille että osallistujille ainutlaatuinen kansainvälinen partiokokemus.

Tutustu avoinna oleviin pesteihin ja ota yhteyttä pestivastaavaan. Jos mikään avoinna olevista pesteistä ei tunnu omalta, älä huoli, sillä käynnissä on vasta ensimmäinen rekrytointikierros ja uusi pestejä aukeaa hakuun myöhemmin!


Osallistujat / HR

Leirilippukunnanjohtaja (LLPKJ) 

Leirilippukunnanjohtajan pestissä pääset kokemaan jamboreen yhdessä leiriläisten kanssa. Leirilippukunnan ennakkotapaamisissa minttiin hiottu yhteishenki sekä yhdessä suunniteltu leirilippukunnan portti, rekvisiitta ym. tekevät leirilippukunnasta yhtenäisen ja tiiviin joukon jo ensimmäisestä jamboreepäivästä lähtien. Leirilippukunnanjohtajalla on siis erittäin tärkeä rooli leirilippukunnan muotoutumisessa jo ennen jamboreeta ja pääset kokemaan ainutlaatuisen partioelämyksen aitiopaikalta!

Leirilippukunta on 36 leiriläisen muodostama ydinyksikkö, jota johtaa neljä leirilippukunnanjohtajaa. LLPK-johtajistoja muodostetaan yhtä paljon kuin Suomen joukkueeseen syntyy leirilippukuntia (arvio 12–20 leirilippukuntaa).
Jokaisesta johtajistosta yksi nimitetään vastaavaksi leirilippukunnanjohtajaksi. Vastaavan LLPKJ:n tulee olla vähintään 22-vuotias ja hänellä on aiempaa jamboreekokemusta. Tehtävää voi hakea itsenäisesti, johtajaparin kanssa tai valmiina nelikkona.

Pestin päävastuut: 

 • Vastata ennen leiriä leirilippukunnan tapaamisista ja ryhmäytymisestä.
 • Leirilippukunnanjohtajat matkustavat jamboreelle leiriläisten kanssa osallistuen joko oheismatkalle tai joukkueen jamboreematkalle. Leirilippukunnanjohtajat eivät siis voi tehdä omatoimimatkaa.
 • Huolehtia siitä, että jamboreen aikana leirilippukunnan arki pyörii.
 • Huolehtia leirilippukunnan leiriläisten (ja johtajiston) hyvinvoinnista.
 • Suunnitella iltaohjelmaa leirin aikana muutamaksi illaksi.

Edellytettävä kokemus/osaaminen: 

 • Vastaavan LLPKJ:n tulee olla vähintään 22-vuotias ja häneltä edellytetään aiempaa jamboreekokemusta
 • Muiden LLPKJ:n kohdalla aiempi jamboreekokemus on eduksi
 • Kykyä soveltaa partion kasvatustavoitteita
 • Organisointikykyä ja johtamistaitoja 
 • Kykyä toimia monikulttuurisessa ympäristössä 
 • Kokemusta nuorten ohjaamisesta/johtamisesta  

Pestin pituus: 2017–2019 

Pestin vaatima ajankäyttö: Pesti vaatii aikaa viikoittain ja kiireisimpänä aikana leirin lähestyessä varmasti päivittäin.

Kiinnostuitko pestistä? Ota yhteyttä! Haastatteluista ja pestauksesta vastaavat Suomen joukkueen osallistujapäälliköt Liina Mansukoski ja Katriina Rauman (etunimi.sukunimi(at)partio.fi)


Palvelu

Turvallisuusmestari

Pestin päävastuut:

 • Osallistuu palveluosa-alueen toimintojen suunnitteluun ja järjestämiseen, erityisesti turvallisuuteen liittyvissä asioissa
 • Toimia asiantuntijana turvallisuussuunnitelman ja kriisitilanteiden toimintasuunnitelman tuottamisessa riskiarvion pohjalta

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus:

 • Sujuvaa englannin kielen taitoa (suullinen/kirjallinen)
 • Organisointikykyä
 • Turvallisuuslähtöistä ajattelutapaa
 • Kykyä ottaa vastuuta ja omistajuutta projektista
 • Innostusta ja töihin tarttuvaa asennetta

Pestissä eduksi katsotaan:

 • Aiempi Jamboree- tai suurleirikokemus
 • Kokemus kriisisuunnittelusta ja -johtamisesta
 • Neuvottelutaidot

Pestissä pääsee kehittämään:

 • Projektiosaamista, suuren projektin riskienhallintaosaamista
 • Yhteistyö-, vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitoja
 • Kansainvälisessä partioympäristössä toimimista

Pestin pituus: 2018–2019

Pestin vaatima ajankäyttö: Pesti vaatii aikaa viikoittain ja kiireisimpänä aikana varmasti päivittäin, eikä yhtä aikaa kannata olla muita isoja pestejä. Pesti alkaa heti.

Turvallisuusmestarin rekrytoinnista vastaa palvelupäällikkö Risto Lievonen. Voit lähettää vapaamuotoisen hakemuksesi suoraan hänelle (etunimi.sukunimi(at)partio.fi).

Hakuaika päättyy 15.2.2018