Avoimet pestit

IST-ikäiset (18+) huomio!

Lähde mukaan johtamaan kansainvälistä partiomatkaa! Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry järjestää leirimatkan maailmanjamboreelle Pohjois-Amerikkaan kesällä 2019. Leirille odotetaan yli 40 000 partiolaista 150 maasta. Suomesta lähdetään matkaan isolla joukkueella. Jamboreen kohderyhmänä ovat kaikki yli 14-vuotiaat partiolaiset. Luvassa on sekä tekijöille että osallistujille ainutlaatuinen kansainvälinen partiokokemus.

Tutustu avoinna oleviin pesteihin ja ota yhteyttä pestivastaavaan. Jos mikään avoinna olevista pesteistä ei tunnu omalta, älä huoli, sillä käynnissä on vasta ensimmäinen rekrytointikierros ja uusi pestejä aukeaa hakuun myöhemmin!

 


Osallistujat / HR

Leirilippukunnanjohtaja (LLPKJ) 

Leirilippukunta on 36 leiriläisen muodostama ydinyksikkö, jota johtaa neljä leirilippukunnanjohtajaa. LLPK-johtajistoja muodostetaan yhtä paljon kuin Suomen joukkueeseen syntyy leirilippukuntia (arvio 12–20 leirilippukuntaa).
Jokaisesta johtajistosta yksi nimitetään vastaavaksi leirilippukunnanjohtajaksi. Vastaavan LLPKJ:n tulee olla vähintään 22-vuotias ja hänellä on aiempaa jamboreekokemusta. Tehtävää voi hakea itsenäisesti, johtajaparin kanssa tai valmiina nelikkona.

Pestin päävastuut: 

 • Vastata ennen leiriä leirilippukunnan tapaamisista ja ryhmäytymisestä.
 • Huolehtia siitä, että jamboreen aikana leirilippukunnan arki pyörii.
 • Huolehtia leirilippukunnan leiriläisten (ja johtajiston) hyvinvoinnista.
 • Suunnitella iltaohjelmaa leirin aikana muutamaksi illaksi.

Edellytettävä kokemus/osaaminen: 

 • Vastaavan LLPKJ:n tulee olla vähintään 22-vuotias ja häneltä edellytetään aiempaa jamboreekokemusta
 • Muiden LLPKJ:n kohdalla aiempi jamboreekokemus on eduksi
 • Kykyä soveltaa partion kasvatustavoitteita
 • Organisointikykyä ja johtamistaitoja 
 • Kykyä toimia monikulttuurisessa ympäristössä 
 • Kokemusta nuorten ohjaamisesta/johtamisesta  

Pestin pituus: 2017–2019 

Pestin vaatima ajankäyttö: Pesti vaatii aikaa viikoittain ja kiireisimpänä aikana leirin lähestyessä varmasti päivittäin.

Kiinnostuitko pestistä? Ota yhteyttä! Haastatteluista ja pestauksesta vastaavat Suomen joukkueen osallistujapäälliköt Liina Mansukoski ja Katriina Rauman (etunimi.sukunimi(at)partio.fi)


Resurssi

Kontrolleri

Kiinnostaako numeroiden pyörittely? Sujuuko hankintojen tekeminen ja laskujen tarkistus myös englanniksi? Lähde mukaan tekemään 2019 Jamboreeta resurssipäällikön ja muiden johtoryhmäläisten kanssa! Pääset kokemaan taloushallintaa kansainvälisessä ympäristössä! 

Pestin päävastuut 

 • Laskujen tarkastus ja seuranta 
 • Hankintojen tekeminen ja seuranta 
 • Budjetin seuranta 

Pestissä tarvittavat taidot ja kokemus 

 • Vahvaa talousosaamista 
 • Osaamista hankintaprosesseista 
 • Kykyä työskennellä monikulttuurisessa ympäristössä 
 • Sujuvaa englannin kielen taitoa (suullinen/kirjallinen) 
 • Kokemusta kilpailutusprosesseista 
 • Kykyä toimia osana tiimiä 
 • Valuuttasuojauksen tuntemus on eduksi 

Pestissä pääsee oppimaan 

 • Projektinhallintaa talouden ja hankinnan näkökulmasta 
 • Kansainvälisen hankinnan perusteet ja periaatteet  

Pestin pituus: 2017-2019 

Pestin vaatima ajankäyttö: Pesti vaatii aikaa viikoittain ja kiireisimpänä aikana varmasti päivittäin, eikä yhtä aikaa kannata olla muita isoja pestejä. Pesti alkaa heti. 

Kiinnostuitko pestistä? Ota yhteyttä! Haastatteluista ja pestauksesta vastaa Suomen joukkueen resurssipäällikkö Sini Hakkarainen (etunimi.sukunimi(at)partio.fi). 

Hakuaika päättyy 8.10.2017


Matka ja ohjelma

Matkamestari

Kun satapäinen joukko suomalaisia partiolaisia lennätetään jamboreelle Atlantin toiselle puolelle, pitää siirtymät suunnitella ja kilpailuttaa huolella ja hyvissä ajoin. Paikan päällä ennen leiriä järjestettävästä oheismatkasta halutaan tehdä unohtumaton partioelämys. Ei siis mikä tahansa pakettimatka, vaan partiolaisten yhteinen matka USA:han. 

Pestin päävastuut: 

 • Matkatoimistokumppanin kilpailutusprosessin valmistelu ja päätöksenteon valmistelu, sekä osallistuminen päätöksentekoon oheismatkan osalta 
 • Leirimatkan ja partiomaisen oheismatkan suunnittelu ja toteutus osana tiimiä 
 • Mahdollisesti kohdetiedustelumatka 
 • Kaikenlaista jännää tekemistä matkoihin ja oheismatkaan liittyen ennen leiriä ja leirin aikana sekä leirin jälkeen  

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: 

 • Kokemusta kilpailutusprosesseista 
 • Paineensietokykyä ja valmiutta tiukkoihin aikatauluihin 
 • Kykyä strategiseen ja taloudelliseen ajatteluun 
 • Kykyä toimia osana tiimiä 
 • Sujuvaa englannin kielen taitoa (suullinen/kirjallinen), espanjan kielen osaaminen eduksi 
 • Kohdemaan/kohdemaiden (USA ja Kanada) tuntemus on eduksi 
 • Ymmärrystä suurista kokonaisuuksista 

Pestissä pääsee oppimaan: 

 • Suuren projektin matkajärjestelyiden suunnittelua ja toteutusta 
 • Kansainvälisessä partioympäristössä toimimista 
 • Projektiosaamista 

Pestin pituus: 2017–2019 

Pestin vaatima ajankäyttö: Pesti vaatii aikaa viikoittain ja kiireisimpänä aikana varmasti päivittäin, eikä yhtä aikaa kannata olla muita isoja pestejä. Pesti alkaa heti ja vaatii heti alussa merkittävää ajankäyttöä. 

Kiinnostuitko pestistä? Ota yhteyttä! Haastatteluista ja pestauksesta vastaa Suomen joukkueen matkapäällikkö Kalle Virtanen (etunimi.sukunimi(at)partio.fi). 

Hakuaika päättyy 8.10.2017


Palvelu

Logistiikkamestari

Suomen jamboreejoukkueen palvelusektori vastaa joukkueen materiaalin hallinnasta ja logistiikasta, tiedonhallinnasta ja kokonaisturvallisuudesta sekä joukkueen leirinaikaisesta huollosta. 

Pestin päävastuut: 

 • Osallistuu palveluosa-alueen toimintojen suunnitteluun ja järjestämiseen, erityisesti materiaalihallinnan ja logistiikan osalta. 
 • Osallistuu leirilippukuntien leirinaikaisen huollon suunnitteluun yhdessä muun palvelusektorin kanssa. 

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: 

 • Osaamista logistiikan alalta 
 • Sujuvaa englannin kielen taitoa (suullinen/kirjallinen) 
 • Organisointikykyä 
 • Kykyä ottaa vastuuta ja omistajuutta projektista 
 • Innostusta ja töihin tarttuvaa asennetta 

Pestissä eduksi katsotaan: 

 • Aiempi Jamboree- tai suurleirikokemus 
 • Näkemys leirilippukunnan tarpeista 
 • Osaaminen tulli- ja huolinta-asioissa 

Pestissä pääsee kehittämään: 

 • Projektiosaamista, suuren projektin materiaali- ja logistiikkaosaamista 
 • Yhteistyö-, vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitoja 
 • Kansainvälisessä partioympäristössä toimimista 

Pestin pituus: 2017–2019 

Pestin vaatima ajankäyttö: Pesti vaatii aikaa viikoittain ja kiireisimpänä aikana varmasti päivittäin, eikä yhtä aikaa kannata olla muita isoja pestejä. Pesti alkaa heti. 

Logistiikkamestarin rekrytoinnista vastaa palvelupäällikkö Risto Lievonen. Voit lähettää vapaamuotoisen hakemuksesi suoraan hänelle (etunimi.sukunimi(at)partio.fi). 

Hakuaika päättyy 8.10.2017


Markkinointi ja viestintä

Videokuvaaja/editoija 

Haluamme hyödyntää liikkuvaa kuvaa sekä jamboreen markkinoinnissa että mahtavien jamboreemuistojen tallentamisessa. Projektin päättyessä jamboree-elämykset kootaan Jamboree-elokuvaksi, jonka sisältö ja toteutus suunnitellaan yhdessä muun viestintätiimin kanssa. 

Pestin päävastuut:

 • Olemassa olevan videoraakamateriaalin editointi markkinointitarkoituksiin 
 • Jamboree-elämysten taltiointi 
 • Jamboree-elokuvan suunnittelu ja toteutus yhdessä muun viestintätiimin kanssa 
 • Mahdollisesti tarvittavien muiden kuvaajien rekrytointi ja koulutus 

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus:

 • Osaamista liikkuvan kuvan taltioimisesta 
 • Aiempaa vahvaa kokemusta editoinnista ja kykyä editoida myös muiden tuottamia materiaaleja 
 • Inspiroitunutta ja itsenäistä otetta, kykyä kertoa tarinaa ja innostaa muita. 
 • Käsikirjoituskokemus ja valokuvaustaidot ovat eduksi. 

Pestissä pääsee oppimaan:

 • Dokumenttielokuvan käsikirjoittamista, suunnittelua ja toteutusta 
 • Inspiroivien markkinointimateriaalien tiivistämistä laajasta materiaalista 
 • Toimimista kansainvälisessä partioympäristössä 

Pestin pituus: 2017–2019 

Pestin vaatima ajankäyttö: Pesti alkaa heti ja vaatii heti alussa merkittävää ajankäyttöä (markkinointivideot). Pääpaino on kuitenkin ajankäytöllisesti jamboreella ja erityisesti sen jälkeen (videouutiset jamboreelta, jamboree-elokuva). 

Kiinnostuitko pestistä? Ota yhteyttä! Haastatteluista ja pestauksesta vastaa Suomen joukkueen markkinointipäällikkö Pauliina Seulu (etunimi.sukunimi(at)partio.fi). 

Hakuaika päättyy 8.10.2017