På den här sidan kan du hitta alt som du behöver att veta om Jamboreen, den finska kontingenten och hur kan du delta Jamboree äventyret 2019! 

ANMÄLNING TILL JAMBOREEN HAR SLUTAT 14.2. 

4.2.2018: Kvoten för 700 finska scouter är full. Vad händer nu?

Om och när Jamboreen känns lockande, så lönar det sig att anmäla sig omedelbart genom Kuksa och till jamboree-organisationens register. Vi tror starkt på att vi kommer att kunna förhandla oss fler platser åt den finska kontingenten. Ju fler anmälningar vi har i registret, desto större är chansen att vi får de platser vi ber om.

Enligt våra anmälningsvillkor så fylls platserna i anmälningsordning, först med deltagare och läkerkåchefer och sedan resten. Detta för att garantera deltagarnas säkerhet.

Till skillnad från de tidigare jamboreerna, har Nordamerikanska jamboreet tidigarelagt anmälningsdatumet och betalningsdatumen till jamboreet. 700 deltagare var en förhandsanmälning som gjordes och betalades då den finska kontingentens anmälan bara hade börjat. När vi i slutet av januari försökte öka på kvoten, var det inte längre möjligt. Då fick vi veta att eventuella tilläggsplatser kommer att delas ut förs efter att lägerorganisationen vet hur de andra länderna fyllt upp och bekräftat sina kvotor.

En kvot för vart land är något som behövs eftersom jamboreen denna gång är så populärt att deltagarmängden verkligen håller på att fyllas upp redan. Med detta vill man möjliggöra att scouter runtom hela världen får komma med. Ett annat perspektiv är att lägrets säkerhet och program lägger sina egna begränsningar på deltagarmängden.

Anmälningen till jamboreen

Jamboreen är ett stort projekt, och anmälningen är en något invecklad process. Det lönar sig att reservera tillräckligt med tid för att fylla i anmälningsblanketterna.

Anmälningen sker elektroniskt och består av tre delar:

  1. anmälningen till Kuksa
  2. anmälningen till jamboreeorganisationens register i USA
  3. att fylla i Fiilis-enkäten

Välj ditt resepaket före du anmäler dig:

  • Resa + extraresa + läger
  • Resa + läger
  • Läger (fixa själv -resa endast för IST och CMT-medlemmar)

Du behöver även veta om du deltar som deltagare (14-18 år) eller som IST

Klicka här för att anmäla dig: Anmälningsinstruktioner

DELTAGAR- & AVBOKNINGSVILLKOR

Jamboreeorganisationen  har sin egen anmälningsblankett på engelska, som varje deltagare ska fylla i efter anmälningen i Kuksa. I slutet av Kuksa-anmälningsblanketten finns en länk till jamboreeorganisationens blankett. Öppna länken och anmäla dig till lägret. Vi har sammanställt noggranna instruktioner om hur man fyller i blanketten: Anmälningsinstruktioner

Vi hoppas att du kunde svara på Fiilis-enkäten trots att du redan använt tid på blanketterna. Idén med enkäten är att kartlägga vad ni deltagare väntar er och önskar av jamboreeprojektet. Genom att svara har du möjligheten att påverka!

Obs. Om vi får in så många anmälningar att  lägerorganisationen begränsar antalet av deltagare i finska kontingenten, prioriteras deltagare  i lägerålder (14-18 år) samt de vuxna som har ansvar för dem under jamboreeresan.

Om du behöver mera information om anmälningen, ta gärna kontakt jamboree@partio.fi

JAMBOREE – VAD ÄR DET?

en jamboree är ett storläger som ordnas för alla världens scouter, med fyra års mellanrum. Temat för jamboreen år 2019 är "Unlock a new world" (lås upp en ny värld). Lägret ordnas 22.7.-2.8.2019. Temat beskriver bra de olika äventyr och vänner från hela världen, som man får uppleva under jamboreen.

Jamboreen är speciellt eftersom den arrangeras som ett samarbete mellan scoutrörelserna i Kanada, Mexiko och USA (Scouts Canada, Asociación de Scouts de México och the Boy Scouts of America)

Jamboreens logo symboliserar vänskap och enighet mellan alla världens scouter. De tre värdländernas färger återspeglas i banden på logon tillsammans med världsförbundet WOSM:s lila färg. De andra färgerna är värdländernas officiella färger. Märket är format som ett jordklot och banden som sträcker sig över hela klotet, symboliserar hur nordamerika välkomnar scouterna från alla andra länder till den 24:e världsjamboreen.

För deltagaren 

Du kan delta på jamboreen som deltagare, om du är född mellan 22.7.2001-21.7.2005

Scouter födda före 22.7.2001 kan delta på jamboreen som ledare i lägerkårerna eller som IST:n.

Vid anmälningsskedet är det möjligt att anmäla sig till antingen:
- Lägerresa (flygresorna och lägeravgiften för jamboreen)
- Förhandsresa (flygresorna, förhandsresan före lägret samt lägeravgiften)
- Resa på egenhand (möjlig endast för IST:er: deltagaren ordnar själv sina flyg till och från USA och betalar endast lägeravgiften åt den finska kontingenten)

Anmälan till jamboreen började 26 november 2017 och tar slut redan 14 februari 2018.

Priset för jamboreen är följande:

  • Lägerresa 3050€
  • Förhandsresa 4150€
  • REsa på egenhand för IST:er 1550€

Finska Kontingenten

Kontingentscheferna
Anne Salmela och Juho Keitaanniemi

Anne och Juho ansvarar för hela jamboreeprojektet för vår del.

Samarbetschef
Daniela Söderman

Nela ser till att vårt nervcentrum, finska NHQ:t snurrar på som det skall så att informationsgången under lägret fungerar. I samband med NHQ:t kommer vi att ha en utställning om Finland.

Resurschef
Anna Savisaari

 

Deltagarcheferna
Liina Mansukoski och Katriina Rauman

Liina och Katriina har hand om både lägerkårerna och IST:erna, både före och under lägret.

Resecheferna
Kalle Virtanen och Katleena "Skeitti" Kortesuo

 

Servicechef
Risto Lievonen

Risto ser till at utrustningen vi tar med oss är i gott skick och att alla får en trygg lägerupplevelse!

Marknadsföringscheferna
Pauliina Seulu och Susanna Pyörre 

Susku och Pauliina tar hand om marknadsföring, informationsgång, "hajppar" jamboreen och samlar ihop bilder och text så vi alla kan komma ihåg jamboreen också i efterhand.

Lägerkåren 

Lägerkåren är centrum för all action under jamboreen. Den består av 36 deltagare och 4 vuxna lägerkårsledare. Deltagarna som deltar på jamboreen är i åldern 14-17 år.

IST – International Service Team 

På det 24:e världsjamboreen kommer ca 9000 IST:er se till att det dagliga livet på lägerområdet löper på smidigt. En IST är en ledare som arbetar som en volontär på lägret. Förkortningen kommer från orden International Service Team. Som IST kan man anmäla sig om man har fyllt 18 år före lägrets start. Även IST:erna anmäler sig som en del av den finska kontingenten, man kan inte anmäla direkt till lägerorganisationen i USA.

Före lägret publiceras en lista på olika uppgifter som en IST kan ta sig an under lägret. Man får önska sig de tre uppgifter som låter mest intressanta. Det går dock inte att garantera att man får just en av dessa tre uppgifter. Det som däremot är garanterat, är att man får en internationell upplevelse i ett internationellt arbetsteam och många nya vänner från den finska kontingenten.

Jamboreeområdet

Summit Bechtel Reserve har redan tidigare fungerat som lägerområde för flera internationella storläger. Lägerområdet anses vara ett av världens mest utvecklade områden för ungdomsverksamhet och olika äventyr. På lägerområdet finns bland annat:

- The Rocks – en plats med olika sorters klätterväggar och möjligheter för bergsklättring
- The Park – En park där man åka skateboard
- Tre konstgjorda sjöar och mindre vattenområden där det erbjuds olika slags vattenaktiviteter.
- Forsränning
- Hängbroar som är uppbyggda mellan träden

Området Summit Bechtel Reserve är 5667 hektar stort. Alldeles otroligt! Det är beläget mellan vackra skogsbeklädda berg, i Nationalparken New River Gorge.

Ordförråd

IST – med IST avses en scoutledare som deltar på jamboreen. Man är en IST om man är född före 22.7.2001. IST är förkortning för International Service Team. En scoutledare som deltar på jamboreen förväntas åta sig ett ledaruppdrag under lägret (precis som i Finland) tillsammans med ledare i ett internationellt team. 

Jamposti -
Den finska Kontingentens röst och fiilishöjare! Tidningen publiceras elektroniskt på denna hemsida. Redan före lägret erbjuder den information om jamboreen, om förberedelserna inför resan och dessutom en presentation av den finska kontingenten. Under lägret förmedlar den stämningen från lägret.  

Kontingent – De scouter som kommer från ett och samma land kallas en kontignent. Till kontingenten hör alla: Deltagarna, ISTerna, lägerkårernas ledare och kontingentens ledning. 

Lägerkår - Den gruppen som man bor och reser med till, från och under jamboreen. En lägerkår består av 36 deltagare och 4 lägerkårsledare. På finska förkortat till Llpk – Leirilippukunta. 

NHQ – Kommer från orden National Headquarters. Varje kontingent som deltar på jamboreen har en egen NHQ. Det är kontingentens nervcentrum, här fungerar kontigentens kontor. NHQ koordinerar kontingentens verksamhet och upprätthåller upp kontakten hem till Finland. I samband med NHQ har vi också en utställning som skall berätta åt andra länder vad vi finländare går för! 

Förhandsresa - Före jamboreen ordnar den finska kontingenten en rundresa i USA. Resan räcker ungefär en vecka. Den som anmäler sig till jamboreen kan själv välja om hen vill delta i förhandsresan eller ej.  

Swopping – Swopping är ett byte av scoutprylar med en annan scout. De mest passionerade swopparna har ofta lakan med sig som de breder ut på marken och sedan sina märken och prylar ut på lakanet. Om man är intresserad av att swoppa, lönar det sig att köpa extra finska märken och kontingentens märken för att swoppa under lägret. Våra märken, väiskin, halsdukar och dylikt brukar gå åt bra utomlands. Kom ihåg att väiskin inte får swoppas förrän sista dagen.   

WSJ – en förkortning av World Scout Jamboree som används mycket i marknadsföringen av jamboreen. T.ex.: #wsj2019 eller @wsj2019

Jamboreehistoria

En jamboree är ett storläger som ordnas av WOSM, ett av världsförbunden i scoutrörelsen, för alla scouter om i hela världen. Jamboreen ordnas regelbundet med fyra års mellanrum. Ordet jamboree är dock inte påhittat av scouterna utan även andra organisationer använde det, särskilt förr, som en benämning för egna evenemang.

Idén till en internationell jamboree kom ursprungligen från greken Konstantinos Melas, som föreslog det sedan åt Baden-Powel, år 1918. Det är också en av rötterna till den internationella aspekten av jamboreen. Han föreslog även att lägret skulle vara en återkommande händelse, med fyra års mellanrum, som till exempel de olympiska spelen.

Flickorna fick för första gången delta som IST på storlägret år 1975, då det ordnades i Norge. År 1979 tog man emot kvinnliga deltagare också, på jamboreen som ordnades i Kanada.

Den senaste jamboreen ordnades i Japan år 2015 och där deltog 33.000 scouter varav ca 1000 var finländare. Den största jamboreen hittills ordnades i Sverige år 2011, då deltog hela 40.000 scouter i evenemanget!