På svenska

På den här sidan kan du hitta alt som du behöver att veta om Jamboree, den finska contingenten och hur kan du delta Jamboree äventyret 2019! 

 

JAMBOREE – VAD ÄR DET?

Jamboree är ett storläger som ordnas för alla världens scouter, med fyra års mellanrum. Temat för jamboreet år 2019 är "Unlock a new world" (lås upp en ny värld). Lägret ordnas 22.7.-2.8.2019. Temat går hand i hand med de olika äventyr och vänner från hela världen, som man får uppleva under jamboreet.

Jamboree är speciellt eftersom värden består av ett samarbete mellan Kanadienska scouter, Meksikanska scouter och den Amerikanska pojkscout rörelsen (Scouts Canada, Asociación de Scouts de México och the Boy Scouts of America)

Jamboreets logo symboliserar vänskap och enighet mellan alla världens scouter. De tre världländernas färger återspeglas i banden på logot, men också världsförbunder WOSM:s lila färg. De andra färgerna är världländernas oficiella färger. Märket är format som ett jordklot och banden som sträcker sig över hela klotet, symboliserar hur Nord-Amerika välkomnar scouterna från alla andra länder till det 24:e världsjamboreet.

För deltagaren 

Du kan delta på jamboreet som deltagare, om du är född mellan 22.7.2001-21.7.2005

Scouter födda före 22.7.2001 kan delta på jamboreet som ledare i lägerkårerna eller som IST:n.

Vid anmälningsskedet är det möjligt att anmäla sig till antingen:
- Lägerresa (Flygresorna och deltagaravgift på jamboreet)
- Förhandsresa (Flygresorna, förhandsresan före lägret samt lägeravgiften)
- Resa på egenhand (möjlig endast för IST:er: deltagaren ordnar själv sina flyg till och från USA och betalar endast lägeravgiften åt den finska contingenten)

Anmälan till jamboreet börjar i november-december 2017 och tar slut i mitten av februari 2018.

Exakta priset för jamboreet är inte ännu bestämt, men kommer att ligga i samma prisklass som jamboree 2015 till Japan. Då var priserna följande: Lägerresa ca 3300€, Förhandsresa med tillbehör ca 4100€ och resan på egenhand för IST:er ca1200€.

Finska Contingenten

Contingentscheferna
Anne Salmela och Juho Keitaanniemi

Anne och Juho ansvarar för hela jamboreeprojektet för vår del.

Samarbetschef
Daniela Söderman

Nela ser till att vårt nervcentrum, finska NHQ:t snurrar på som den skall så informationsgången under lägret fungerar. I samband med NHQ:t kommer vi att ha en utställning över Finland.

Deltagarcheferna
Liina Mansukoski och Katriina Rauman

Liina och Katriina håller i sina händer både lägerkårerna och IST:erna, både före och under lägret.

Marknadsföringscheferna
Pauliina Seulu och Susanna Pyörre 

Susku och Pauliina tar hand om marknadsföring, informationsgång, "hajppar" jamboreet och samlar ihop bilder och text så vi alla kan komma ihåg jamboreet också i efterhand.

Servicechef
Risto Lievonen

Risto ser till at utrustningen vi tar med oss är i gott skick och att alla får en säker upplevelse!

Resurs
Sini Hakkarainen

Lägerkåren 

Lägerkåren är centrum för all action under jamboreet. Den består av 36 deltagare och 4 vuxna lägerkårsledare. DEltagarna som deltar på jamboreet är i åldern 14-17 år.

IST – International Service Team 

På det 24:e världsjamboreet kommer ca 9000 IST:er se till att det dagliga livet på lägerområdet löper på smidigt. En IST är en ledare som arbetar som en volontär på lägret. Förkortningen kommer från orden International Service Team. Som IST kan man anmäla sig om man har fylt 18 år före lägrets start. Även IST:erna anmäler sig som en del av den finska contingenten, man kan inte anmäla sig skilt.

Före lägret publiceras en lista på olika uppgifter som en IST kan ta sig under lägret. Man gör ett önskemål över tre uppgifter som låter intressantast fören. Det går dock inte att garantera att man får just en av dessa tre uppgifter. Det som däremot är garanterat, är att man får en internationell upplevelse i ett internationellt arbetsteam och den finska contingenten.

Jamboreeområdet

Summit Bechtel Reserve har redan tidigare fungerat som lägerområde för flera internationella storläger. Lägerområdet anses vara ett av världens mest utvecklade områden för ungdomsverksamhet och olika äventyr. På lägerområdet finns bland annat:

- The Rocks – en plats med olika sorters klätterväggar och möjligheter för bergsklättring
- The Park – En park där man åka skateboard
- Tre konstgjorda sjöar och mindre vattenområden där det erbjuds olika slags vattenaktiviteter.
- Forsränning
- Hängbroar som är uppbyggda mellan träden

Området Summit Bechtel Reserve är 5667 hektar stort. Alldeles otroligt! Det är beläget mellan vackra skogsbeklädda berg, i Nationalparken New River Gorge.

Ordförråd

IST – med IST avses en scoutledare som deltar på jamboreet. Man är en IST om man är född före 22.7.2001. IST är förkortning för International Service Team. En scoutledare som deltar på jamboree förväntas uppfylla något ledaruppdrag under lägret (så som i Finland också) tillsammans med ledare i ett internationellt team. 

Jamposti -
Den finska contingentens röst och fiilishöjare! Tidningen publiceras elektroniskt på denna hemsida. Redan före lägret erbjuder den information om jamboreet, om förberedelserna inför resan och dessutom en presentation över den finska contingenten. Under lägret förmedlar den stämningen från lägret.  

Contingent – De scouter som kommer från ett och samma land kallas en contignent. Till contingenten hör alla: Deltagarna, ISTerna, lägerkårernas ledare och contingentens ledarkår. 

Lägerkår - Den gruppen som man lever och reser med till, från och under jamboreet. En lägerkår består av 36 deltagare oc 4 lägerkårsledare. På finska förkortat till Llpk – Leirilippukunta. 

NHQ – Kommer från orden National Headquarters. Varje contingent som deltar på jamboreet har en egen NHQ. Det är contingentens nervcentrum, här fungerar contigentens kontor. NHQ kordinerar contingentens verksamhet och håller upp kontakten hem till Finland. I samband med NHQ har vi också en utställning som skall berätta åt andra länder vad vi finnar går för! 

Förhandsresa - Före jamboreet ordnar den finska contingenten en resa till USA. Resan räcker ungefär en vecka. Den som anmäler sig till jamboreet kan själv välja om hen vill delta på förhandsresan eller ej.  

Swoppning – Swoppning är ett byte av scouprylar med en annan scout. De mest passionerade swopparna har ofta lakan med sig som de breder ut på marken och sedan sina märken och prylar ut på lakanet. Om man är intresserad av att swoppa, lönar det sig att köpa extra finska märken och contingentens märken för att swoppa under lägret. Våra märken, väiskin, halsdukar och dylikt brukar gå åt bra utomlands. Kom ihåg att väiskin inte får swoppas förrän sista dagen.   

WSJ – en förkortning av World Scout Jamboree som används mycket i marknadsföringen av jamboreet. Som exempel: #wsj2019 eller @wsj2019

Jamboreehistoria

Jamboree är ett storläger som ordnas av WOSM, ett av världsförbunden i scoutrörelsen, för alla scouter runt hela världen. Jamboreen ordnas regelbundet med fyra års mellanrum. Fast ordet jamboree är inte påhittat av scouterna utan även andra organisationer använde särskilt förr, benämningen för egna evenemang.

Iden för ett internationellt jamboree kom ursprungligen frön greken Konstantinos Melas, som föreslog det sedan åt Baden-Powel, år 1918. Det är också en av rötterna i den internationella aspekten av jamboreet. Han föreslog även att lägret skulle vara en återkommande händelse, med fyra års mellanrum, som till exempel Olympiaden.

Flickorna fick delta som IST på storlägret första gånge år 1975, då den ordnades i Norge. År 1979 tog man emot kvinnliga deltagare också, på jamboreet som ordnades i Kanada.

Senaste jamboreet ordnades i Japan år 2015 och där deltog 33.000 scouter varav ca 1000 var Finländare. Tills vidare har det största jamboreet någonsin orndats i Sverige år 2011, då deltog hela 40.000 scouter i evenemanget!